LME đối mặt với khiếu nại từ nhóm quỹ đầu cơ của Hoa Kỳ vì hủy các giao dịch nickel hồi tháng Ba