Lô đất tư nhân nhỏ nhất ở thành phố New York, có kích thước chỉ bằng một chiếc bánh pizza