Lo lắng trước tình trạng suy giảm hiểu biết lịch sử ở Mỹ, người mẹ sử gia biên soạn giáo trình homeschool không thiên lệch

Cuốn sách “Chronos” — tài liệu hướng dẫn giảng dạy lịch sử cho trẻ em — đang trở thành công cụ không thể thiếu đối với nhiều người Mỹ.