Lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ: Đột phá công nghệ cho quân đội