Loài linh dương đặc biệt có thể sống sót mà không cần uống nước