Loạt Chương trình Đặc Biệt – Phần 2 | Chấm Dứt Việc Trộm Cắp Của Trung Quốc

Ứng phó thế nào với hành vi trộm cắp công nghệ Tây phương của Trung Quốc?

Trong phần tiếp theo của loạt bài đặc biệt với ông Michael Sekora, nhà sáng lập và giám đốc Dự án Socrates Tòa Bạch Ốc thời Tổng thống Reagan, chúng ta sẽ đề cập về các lầm tưởng thứ 3 và 4 - việc ngừng liên kết và chặn đứng việc Trung Quốc đánh cắp công nghệ của Tây phương là yếu tố quan trọng trong mối đe dọa của Trung Quốc.

Ông Sekora cho biết: "Cách duy nhất để đối phó với một chiến lược là tạo ra một chiến lược hiệu quả hơn. Vì vậy, khi chúng ta nói về việc cô lập, nếu chúng ta xem xét việc cô lập, đó là một trong những ví dụ lớn nhất trong thời gian này - những cách chúng ta sẽ giải quyết vấn đề. Nhưng điều mà mọi người không nhận ra là khi Trung Quốc đã có thời gian tới ba thế hệ, ba thập niên, thì trong ba thập niên đó, họ được coi là một quốc gia đang triển vọng. Được rồi, chúng ta đã giúp đỡ họ. Chúng ta được khuyên là càng khuyến khích họ, thì họ càng nhanh chóng trở thành một quốc gia dân chủ - tự do, tất cả những giá trị mà chúng ta chấp nhận ở Hoa Kỳ, Tây Âu, và những nước tương tự như vậy. Vì vậy, họ đã có ba thập niên để thiết lập tất cả đường đi lối lại, cả trực tiếp và gián tiếp, mà họ cần để có được công nghệ mà họ mong muốn sở hữu.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=EqKWE...