Loạt Chương trình Đặc Biệt – Phần 5 | Sẵn Sàng Cho Chiến Tranh?

Quân đội Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho cuộc chiến tranh Trung Quốc?

Trong phần tiếp theo của loạt bài đặc biệt, độc quyền của chúng tôi với ông Michael Sekora, nhà sáng lập và giám đốc Dự án Socrates của Toà Bạch Ốc thời Tổng thống Reagan. Chúng ta sẽ xem xét liệu Hoa Kỳ có lợi thế cạnh tranh quân sự so với Trung Quốc hay không? Sau vụ bắn hạ một khinh khí cầu gián điệp Trung Quốc và ba vật thể bí ẩn gần đây, các cuộc thảo luận về một cuộc chiến tranh thực sự và cách mỗi bên định hình đang chiếm ưu thế trên các diễn đàn.

Ông Sekora lưu ý: "Đó là một trong những điều - khi nói đến Trung Quốc - nó rất, rất phức tạp. Và đó là một trong những điều mà mọi người không hiểu. Chúng tôi thường đo lường nó bằng những thuật ngữ đơn giản. Và thực tế, đó là một trong những điều khiến Hoa Kỳ gặp rắc rối với Trung Quốc.”

"Chúng tôi đã tiếp tục xác định lại lợi thế cạnh tranh để có thể tiếp tục coi Trung Quốc không phải là mối đe dọa", ông nói thêm.

Và đối với vấn đề thứ hai, ông Sekora lưu ý rằng: "Các cộng đồng tình báo Hoa Kỳ tiếp tục đánh giá sai, dự báo sai sự tiến bộ của Trung Quốc."

Ông nói , "Nếu chúng ta có thể phát triển một chiến lược công nghệ mà sẽ vượt qua Trung Quốc ... điều đó có nghĩa là chúng ta có thể xây dựng chiến lược quân sự trên cơ sở của chiến lược công nghệ, cung cấp cho chúng ta kiến thức rất rõ ràng và chính xác”.

“Đó là cách chúng ta đánh bại Trung Quốc,” ông nói thêm.

Nguồn: •EXCLUSIVE:Isthe...