Lời BBT: Chúc mừng năm mới, cùng nhau đối diện năm 2021