Lợi dụng mưa gió, 25 người vượt biên Trung Quốc về Việt Nam