Lời hứa về hòa bình của Bắc Kinh trái với cách hành xử ‘đáng báo động’