Lời kêu gọi của ông Tập cho hình tượng ‘đáng mến’ hơn của Bắc Kinh có khả năng thúc đẩy sự tham gia của các chuyên gia và giới truyền thông Trung Quốc