Lợi nhuận của 3 hãng hàng không lớn Trung Quốc giảm 500%