Los Angeles dẫn đầu cả nước về tội phạm trộm cắp cửa hàng có tổ chức trong 5 năm liên tiếp

Trong năm thứ hai liên tiếp, tội phạm trộm cắp các cửa hàng có tổ chức được báo cáo là ảnh hưởng đáng kể đến doanh nghiệp qua những vụ cướp theo kiểu đập phá bạo lực.