Lũ lụt tại Trung Quốc tàn phá nặng nề các ngành công nghiệp đất hiếm và phân bón