Lũ lụt tàn phá Trung Quốc trên diện rộng, đặt ra yêu cầu thanh tra các lỗ hổng cấu trúc của đập Tam Hiệp