Lũ lụt và động đất tàn phá khắp Trung Quốc, tỉnh Giang Tây chuẩn bị vào “thời chiến”