Lừa gạt và đàn áp: Một năm che giấu virus của Bắc Kinh