Luật mới cho phép cả người nhập cư bất hợp pháp được bỏ phiếu

Phân Tích Bình Luận

236 Videos

Tại tiểu bang Colorado, nơi chỉ một tuần rưỡi trước, văn phòng ngoại trưởng tiểu bang đã gửi bưu thiếp cho khoảng 30,000 người không phải là công dân để hướng dẫn họ về cách…