Luật sư Binnall: Bộ Tư pháp có tiêu chuẩn kép, nên được phi chính trị hóa