Luật sư của bà Sidney Powell thách thức Smartmatic: ‘Hãy gửi đơn kiện của quý vị’