Luật sư của TT Trump: 1.500 cử tri đã chết bỏ phiếu, 40.000 lá phiếu được tính hai lần ở Nevada