Luật sư của TT Trump: Bộ Tư pháp lẽ ra phải điều tra gian lận cử tri