Luật sư DA Gascon do ông Soros tài trợ bị nhân viên kiện vì vi phạm luật California