Luật sư đại diện cho ông Trump trong phiên tòa đàn hặc chia sẻ đó là một niềm vinh hạnh