Luật sư David Matas: Cung chúc Xuân Giáp Thìn

Ông David Matas gửi lời chúc mừng năm mới tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ.

“Tôi hứa với quý vị tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực này để cố gắng chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn sát hại học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng cho đến khi những hành động tàn bạo này chấm dứt và các thủ phạm bị đưa ra trước công lý.

Video gốc được đăng tải tại:https://www.youtube.com/watch?v=5lOXr1-JgG8