Luật sư Giuliani: Một số vụ kiện đã ‘sẵn sàng’ lên đường đến Tối cao Pháp viện