Luật sư Giuliani tức tốc đến Philadelphia khi phát hiện gian lận kiểm phiếu