Luật sư nổi tiếng – ông Lin Wood hôm 13/11 đã kiện Thư ký trưởng bang Georgia và các quan chức bầu cử của bang này vì nỗ lực ngăn chặn việc chứng nhận kết quả bầu cử của Georgia. Ông tuyên bố rằng các quy tắc bầu cử do các quan chức bang thay đổi có thể làm mất hiệu lực của các lá phiếu vắng mặt được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ông Wood lập luận rằng việc thỏa thuận giữa các quan chức bầu cử và Đảng Dân Chủ của bang làm thay đổi quy trình xử lý phiếu bầu vắng mặt ở Georgia.

Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, chỉ các cơ quan lập pháp tiểu bang và Quốc hội mới có thể quy định “thời gian, địa điểm và cách thức tổ chức bầu cử”.

Ông nhấn mạnh rằng, các quan chức tiểu bang không được phép thay đổi cách xử lý các lá phiếu vắng mặt trái với quy tắc bầu cử của tiểu bang, và do đó, việc kiểm phiếu vắng mặt cho cuộc tổng tuyển cử ở tiểu bang là “không đúng và không được phép”.

Ông cho rằng việc này sẽ làm xói mòn các quyền thiêng liêng và cơ bản của công dân Georgia trong việc tham gia và tin tưởng vào một cuộc bầu cử tự do và công bằng theo Hiến pháp Hoa Kỳ.

An Bình tổng hợp

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn