Lực lượng Hải Quân Bí Mật của Trung Quốc ở Biển Đông

Thường dân là đối tượng được bảo vệ theo công ước Geneva, nếu lực lượng quân sự nào gây thương vong dân sự, họ sẽ phạm phải tội ác chiến tranh. Lợi dụng tối đa sơ hở này, Trung Quốc đã phát triển lực lượng dân quân đặc biệt ở khu vực Biển Đông nhằm thực hiện những mưu đồ bá quyền ở khu vực này.