Lý Khắc Cường công du tới Hà Nam, người biểu tình giận dữ phản ứng