Lý Thường Kiệt (P7):  Những trận thư hùng đầu tiên