Malaysia cấm các công dân từ quốc gia có hơn 150.000 ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh