Mất cha từ lâu, nhưng mỗi năm cô gái vẫn nhận được hoa từ ông