Mặt sông Dương Tử đã dâng lên ngang với mặt đường, không cách nào phân rõ đâu là sông, đâu là đường!