Máy bay Indonesia gặp nạn sau khi cất cánh với 62 người trên chuyến bay