McDonald yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang trong các nhà hàng ở Mỹ