McEnany: Hãy theo dõi Nevada khi Chiến dịch tranh cử Trump tiết lộ nhân chứng