Miền trung Philippines rung chuyển vì động đất 6,7 độ richter