Mở cửa tham quan nơi ở cũ của nghệ nhân chế tác đàn vĩ cầm nổi tiếng thế kỷ 17