Mỗi khi trẻ buồn, truyện là người bạn đồng hành tốt (P.4)