Một bệnh nhân Covid-19 của Đà Nẵng thoát cửa tử, hồi phục đầy kỳ diệu