Một công dân Singapore thừa nhận làm gián điệp cho Trung Cộng tại Hoa Kỳ