Một người mẹ ở Mỹ lên tiếng về tác động của áp lực xã hội lên việc chuyển giới ở thanh thiếu niên

Một vấn đề ‘phi đảng phái’ đã khiến ‘cả một thế hệ những đứa trẻ tuyệt vời’ mất phương hướng