Một người ở Hà Nội bị sét đánh tử vong trong cơn mưa giông