Một người thiệt mạng trong vụ cháy trụ sở tàu điện ngầm ở thủ đô Mexico