Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Một nhà quản lý thưởng lãm Shen Yun: ‘Quý vị sẽ nhận ra có lẽ chúng ta vẫn có hy vọng’