Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Một nhạc sĩ cho biết: ‘Xem Shen Yun là lấy lại sức sống cho tâm hồn’