Một nụ cười trong 10 giây có thể giải tỏa căng thẳng, nếu quý vị không tin thì hãy thử xem!