Một quân nhân Mỹ trong thế chiến II tận hưởng sinh nhật lần thứ 105