Một số hãng truyền thông bị chỉ trích vì cổ xúy tuyên bố của Hamas về vụ nổ bệnh viện ở Gaza